جدیدترین قیمت انواع لاستیک، تیوپ و زنجیر چرخ

۰ 2545

جدیدترین قیمت انواع لاستیک، تیوپ و زنجیر چرخ در بازار اعلام شد.

قیمت ها به شرح زیر می باشد:
لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پرشیا . روآ
مدل لاستیکجزئیاتسایز لاستیککارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
اورنتساخت چین۱۸۵٫۷۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
جینیوساخت چین۱۸۵٫۷۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
آچیلسسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰
آچیلسساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۵۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰
آچیلسساخت اندونزی۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
اینفینتیساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰
برجستونساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰
برجستونساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۴۰,۰۰۰
دلیومساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
دلیومساخت اندونزی۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
زیتکس۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
فالکن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
فدرال۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰
فدرال۲۰۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰
کومهوساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰
کومهوساخت ویتنام۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۲۵,۰۰۰
کومهوساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۱۰,۰۰۰
نکسن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۷۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۱۹۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
نکسنساخت چین۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۹۵,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۴۰,۰۰۰
نیوتونساخت اندونزی۲۰۵٫۴۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۴۷۰,۰۰۰
میشلنساخت آلمان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۹۵,۰۰۰
هانکوک۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
رودستونساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۱۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۹۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۱۹۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
رودستوناسپرت پژویی۲۰۵٫۵۰٫۱۶۹۰٫۰۰۰۵۸۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۸۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۶۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۷۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۱۵٫۴۵٫۱۷۷۰٫۰۰۰۶۳۰,۰۰۰
بارز۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
بارز۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰
کویر تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
کویر تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۰۵,۰۰۰
ایران تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۷۵,۰۰۰
یزد تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
یزد تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۶۵,۰۰۰
گود یر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰
دنا تایرسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰۰۰۰۲۴۰,۰۰۰
سیلورستونسایز پهن پژو۱۹۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۳۹۰,۰۰۰
لوسینیسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۵۵,۰۰۰
لوسینیسایز پهن پژو۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۲۵,۰۰۰
لوسینیساخت تایوان۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
دنلوپسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
سومیتوموساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
یوکوهاماساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰
مدل لاستیکجزئیاتسایز لاستیککارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
هانکوکساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
لوسینیساخت تایوان۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۳۶۵,۰۰۰
لوسینیساخت تایوان۲۰۵٫۶۰٫۱۶۷۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
بریجستونساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰
رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۱۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۹۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۰۵٫۵۰٫۱۶۹۰٫۰۰۰۵۸۰,۰۰۰
کورساساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
ابولوساخت هند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۴۰,۰۰۰
بارزسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
یزد تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
یزد تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۳۴۵,۰۰۰
کومهوساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰
کومهوساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
کومهوساخت ویتنام۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۵۲۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۷۵,۰۰۰
کویر تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
کویر تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۷۵,۰۰۰
کویر تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۰۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰
نکسنساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۴۰,۰۰۰
لاستیک خودرو گروه : ام وی ام ۱۱۰ . پراید . ماتیز
مدل لاستیکجزئیاتسایز لاستیککارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
دناسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۰۵,۰۰۰
دناسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۳۰,۰۰۰
بارزسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۳۵,۰۰۰
بارزسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰
کویر تایر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۲۰,۰۰۰
کویر تایر۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۴۰,۰۰۰
یزد تایر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
یزد تایر۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰
آچیلسسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
آچیلسگل جهت دار۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
جی تیساخت اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۶۵,۰۰۰
جی تیسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۹۵,۰۰۰
اورنت۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰
اورنت۱۷۵٫۶۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
رودستون۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۲۵,۰۰۰
رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰
فالکنساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۳۸۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
فالکنساخت تایلند۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
کورسا . اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰
کومهو . چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۳۵,۰۰۰
کومهوساخت کره۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۳۵,۰۰۰
کومهوساخت ویتنام۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۱۶۵٫۶۵٫۱۳۸۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰
کومهوساخت ویتنام۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۸۰,۰۰۰
کومهو . کره۱۸۵٫۶۰٫۱۳۸۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
گود یر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۷۵,۰۰۰
لینگ لانگ / چینسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰
سونارساخت تایوان۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۴۵,۰۰۰
نکسنساخت کره . گل کامپیوتری۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
هانکوک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
هانکوک۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
مارشالساخت کره۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۳۵,۰۰۰
نکسنگل کامپیوتری۱۷۵٫۶۰٫۱۳۸۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
لاستیک خودرو گروه : پیکان
مدل لاستیکجزئیاتسایز لاستیککارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
مارشالدور سفید۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰
بارزسایز فابریک۱۶۵٫۸۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۴۵,۰۰۰
کویر تایرسایز فابریک۱۶۵٫۸۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۱۰,۰۰۰
یزد تایر۱۶۵٫۸۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۳۰,۰۰۰
اسبکتوراساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰
ایران تایر۱۶۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰
دلیومساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰
رودستوندور سفید۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰
کورساساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰
کومهو۱۸۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰
گلدستون۱۶۵٫۸۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰
نکسنساخت کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
نکسن . چیندور سفید۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
جی تیساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو
مدل لاستیکجزئیاتسایز لاستیککارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
یزد تایرسایز فابریک۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۴۵,۰۰۰
کویر تایرسایز فابریک۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۳۰,۰۰۰
بارزسایز فابریک۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
آچیلسساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
اورنت۱۸۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰
رودستون۱۸۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰
رودستون . کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰
زیتکسساخت چین۱۸۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰
مکسیسساخت اندونزی۱۸۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
جی تیساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
دنلوپساخت اندونزی۱۸۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰
هانکوکساخت کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰
لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
مدل لاستیکجزئیاتسایز لاستیککارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
رودستونساخت کره۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
رودستونساخت کره۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
رودستون۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۵۰,۰۰۰
رودستون۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۸۵۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۵۵٫۱۶۹۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۱۰,۰۰۰
فالکن . تایلندسایز کمری و سوناتا۲۱۵٫۶۰٫۱۶۶۰۰,۰۰۰
فالکن ژاپنساخت ژاپن۲۲۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰
کومهوسایز لاستیک مزدا ۳۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
کومهوسایز لاستیک ماکسیما۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۱۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۳۰,۰۰۰
کومهوسایز لاستیک سوناتا و کمری۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
کومهوساخت کره۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۹۳۰,۰۰۰
کومهوسایز لاستیک وراکروز۲۴۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
میشلن۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰
نکسن . کره۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰
نکسن . کرهسایز لاستیک اپتیما۲۱۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۵۰,۰۰۰
نکسن . کره۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
نکسنسایز لاستیک جنسیس۲۳۵٫۵۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰
نکسن . کرهسایز لاستیک جنسیس۲۳۵٫۵۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰
نکسن . کره۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۸۲۰,۰۰۰
نیتون . اندونزی۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰
هانکوکسایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
هانکوکسایز لاستیک کمری۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰۰۰۰۶۵۰,۰۰۰
هانکوکسایز کمری و سوناتا شش سیلندر۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
هانکوک . کرهسایز لاستیک سوناتا جدید۲۲۵٫۴۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰
هانکوکسایز لاستیک آزرا۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۹۵۰,۰۰۰
یوکوهاما . ژاپن۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰
یوکوهاما . ژاپن۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰
مارشال . کره۲۲۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰
مارشال . کره۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰
لوسینیسایز فابریک۲۰۵٫۵۵٫۱۶۹۰٫۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
لوسینیسایز لاستیک سراتو۲۱۵٫۴۵٫۱۷۹۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰
لوسینیسایز لاستیک ماکسیما۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
لوسینی . تایوانسایز لاستیک سراتو۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
تیوپ
مدل لاستیکجزئیاتسایز لاستیککارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
تیوپ۱۵۲۰,۰۰۰
تیوپ۱۴۲۰,۰۰۰
تیوپ۱۳۱۶,۰۰۰
رینگ
مدل لاستیکجزئیاتسایز لاستیککارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
رینگ چرخ آلومینیومی ۵پره تورنادو‏فابریک پژو ۲۰۷۱۵۱۶۵,۰۰۰
ینگ ۷ پره دوبل مدل AR1‏۱۵۱,۹۵۰,۰۰۰
خانواده پژو . ۱-۱ WKH‏آلومینیومی۱۵۱۸۵,۰۰۰
خانواده پژو . ۱۰ پره رونال‏آلومینیومی۱۵۲۲۰,۰۰۰
خانواده پژو . ۵ پره رونال‏آلومینیومی۱۵۱۹۵,۰۰۰
خانواده پژو . طرح شهاب‏آلومینیومی۱۵۱۹۵,۰۰۰
خانواده پژو . ALESSIO مدل EUROآلومینیومی۱۶۲۵۰,۰۰۰
تندر ۹۰آلومینیومی۲۱۵,۰۰۰
تندر ۹۰فولادی۸۰,۰۰۰
رینگفولادی۱۴۴۵,۰۰۰
رینگفولادی۱۵۴۵,۰۰۰
پرایدفولادی۱۳۳۷,۰۰۰
پژو ۲۰۶فولادی۱۴۴۰,۰۰۰
زنجیر چرخ
مدل لاستیکجزئیاتسایز لاستیککارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
زنجیر چرخ۱۵۷۰,۰۰۰
زنجیر چرخ۱۴۶۵,۰۰۰
زنجیر چرخ۱۳۵۵,۰۰۰

نظرات

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ستاره دار الزامی هستند *

دسته‌ها

درباره ما

در وب سایت خودرو کاربران میتوانند تمای اطلاعات خودروهای ایرانی و خارجی را دریافت کنند اعم از: قیمت خودرو مقالات مرتبط با خودروها، لیست خودروها، مشخصات فنی خودروها، جدیدترین اخبار خودرو و مقالات مرتبط با خودروها